FANDOM


Peon
Peon1Peon2
Hit Points (Punkty życia): 30
Armor (Zbroja): 0
Damage (Obrażenia): 1-5
Attack Range (Zasięg ataku): 1
Speed (Szybkość) 10
Sight (Widoczność): 4
Koszt: 400 Gold

Peon (czeladnik) - to jednostka występująca w Warcraft II. Jest to budowniczy orków. Wydobywa również złoto i wyrębuje drewno.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.