FANDOM


Troll Axethrower
Trollaxe1Trollaxe2
Hit Points (Punkty życia): 40
Armor (Zbroja): 0
Damage (Obrażenia): 3-9
Attack Range (Zasięg ataku): 4
Speed (Szybkość) 10
Sight (Widoczność): 5
Koszt: 500 Gold
50 Lumber

Troll Axethorower (Troll Miotacz Toporów) - to podstawowa jednostka dystansowa orków występująca w Warcraft II. Aby ją zbudować należy wybudować Troll Lumber Mill. Może zamienić się w Berserkera.